#

அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Boy Baby Names

அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்


Baby Birth Star अश्विनि / அஸ்வினி / అశ్విని

Aswini Nakshatra

Hindu Birth Star as per vedic astrology.Ashwini Nakshatra Female Characteristics

The female native of the Ashwini Nakshatra has the skill of attracting anyone with her sweet words. She is extremely patient. Though she is pure-hearted, she tends to be over-sexed and wishes to indulge in the act all the time. Even though she may lead a modern life, she follows the traditional way of life and respects all elders.

சு வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் ,
சே வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் ,
சோ வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் ,
ல வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் ,
லா வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் ,
சை வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் ,

"சு" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

NameMeaningsLiked
சுகந்தி 5
சுகன்யா 5
சுகுனாSuguna 5
சுகுமாரி 8
சுசித்ரா 5
சுசீலா 5
சுஜாதாலட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
சுடரிசைSudarissai 5
சுடரொளிSudarolli 5
சுடர்ஒளிSudaroli 6
சுதந்திராSuthanthira 5
சுதர்சினி 6
சுதா 5
சுதாஜினிSuthaajini 5
சுதாப்ரியா 5
சுதாராணி 5
சுந்தரிSundari 6
சுனிதாSunitha 5
சுனைSunai 5
சுபத்திரைsubathirai 5
சுபத்ராSubathra 5
சுபநேமிSubanemi 5
சுபரஜினிSubarajini 5
சுபரூபா 5
சுபரேகா 5

Gold Price Today

Gold Rate

தங்கம் விலை இன்னைக்கு எவ்வளவு தெரியுமா?
Today Gold and Silver Rate, Gold Price, Gold Rate Today


சு வரிசையில் தொடங்கும் குழந்தைக்கு ராசிபடி பெயர் வைப்பது எப்படி?


மூலிகை மருத்துவம்,நோய் தீர்க்கும் மூலிகைகள்

Deals of the Day