#

குழந்தைகளுக்கான நல்ல நீதி கதைகள்

Children Stories Moral stories,children stories,story for kids

Tamil story for childrens - Moral Stories

தமிழ் சிறுவர் கதைகள் இதில் சுவையான பல கதைகள் உள்ளன

story for kids tamil

தமிழ் நீதி கதைகள்

சிறிய குழந்தைகளுக்கு கதை கேட்பதற்கு மிகவும் பிடிக்கும், அவர்களுக்காக நீதி கதைகள் தொகுப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Stories Listdetails
Children Stories கழுதையும் புலியும்

கழுதையும் புலியும்

புல்லின் நிறம் நீலம்
சரியாக சொன்ன எனக்கு ஏன் தண்டனை கொடுத்தீர்கள்?
Children Stories நன்றி மறந்த சிங்கம்

நன்றி மறந்த சிங்கம்

மனிதனே பயப்படாதே! இங்கே வா!
நன்றி மறந்த சிங்கம் தான் செய்த தவறை எண்ணி வருந்தியது.